टोल सरसफाई सम्बन्धी सूचना

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           मिति २०७३।११।११

 

                                                                                                                                                                               विषय :  टोल सरसफाई सम्बन्धमा ।

 

श्री टोल विकास संस्था  (सबै)  

घोराही १०

 

 

प्रस्तुत सन्दर्भमा यस नगरपालिकाकाले विगत महिनादेखि संचालन गरेको सघन सरसफाई अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका परिवार, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, संचारकर्मि एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको व्यापक सहभागितामा अभियान संचालन भईरहेको विदितै छ । साथै निकट भविष्यमा प्लाष्टिकमुक्त वडा घोषणा, पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणा लगायतका सरसफाईलाई टेवा पुर्याउने प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्ने योजना रहेको हुँदा तपशील बमोजिमका क्रियाकलापहरु संचालन गर्नुभई नगर सरसफाई महाअभियानमा टेवा पुर्याउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 

तपशील

  • साप्ताहिक रुपमा टोल सरसफाई कार्यक्रम संचालन गर्ने । सरसफाई कार्यक्रममा परिवारका सवै सदस्य आलोपालो गरि सहभागि हुने ।
  • आफ्नो टोलमा रहेका घरहरुमा गल्ने नगल्ने फोहोर छुट्याएर राख्ने र गल्ने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाइ करेसावारी वा गमलामा प्रयोग गर्ने ।
  • घरबाट निस्केको फोहोर विसर्जनको लागि सवारी साधन आवश्यक परेमा नगरपालिकालाई खवर गर्ने।
  • आफ्नो टोललाई सधै सफा र सुन्दर राख्नका लागि अन्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप संचालन गर्ने  ।

नोट: नगरपालिकाबाट समय समयमा टोलको सरसफाईको अनुगमन हुनेछ त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन तथा अन्य सेवा सुविधा निर्धारण हुनेछन ।