४० औं नगर स्थापना दिवसको शुभकामना ।

घोराही उपमहानगरपालिकाको ४० औं नगर स्थापना दिवसको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण नगावासीहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौं।

 घोराही उपमहानगरपालिका के चालिसवाँ नगर स्थापना दिवसक औसरम सक्कु नगरवासी हुँक्रन हार्दिक मंगलमय शुभकामना बा ।