निर्णयहरु

वैठक नं २३( २०७४।११।१६)

 • ( २०७४।११।१६, वैठक नं २३ )
 1. नदि जन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो आदि) सम्वन्धमा |
 2. प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्वन्धमा |
 3. विविध सम्वन्धमा

 

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २२( २०७४/११/१३)

प्रस्ताव:( बैठक नं. २२, २०७४/११/१३)

 1. नगर सभा स्थगित सम्वन्धमा
 2. शोक प्रस्ताव सम्वन्धमा

 

 

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २१ को निर्णयहरु (२०७४।११।०५)

प्रस्ताव (२०७४/११/०५, बैठक नं. २१)

 1. प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा   
 2. योजना परिवर्तन सम्वन्धमा

 

निर्णय नं.१:

बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

प्रस्ताव: बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

बैठक नं. १९ (२०७४/१०/११)

प्रस्ताव: (२०७४/१०/११, बैठक नं. १९)

बैठक नं. १८ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२९)

प्रस्ताव: ( बैठक नं. १८, २०७४/०९/२९)

 1. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा
 2. बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता सम्वन्धमा
 3. शुभकामना आदान प्रदान सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

बैठक नं. १७ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२२)

प्रस्ताव (बैठक नं. १७) :

१. कामकाजको भाषा सम्वन्धमा

२. समिति गठन सम्वन्धमा

३. बजेट व्यवस्थापन

४. निर्णय अनुमोदन सम्वन्धमा

५. नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना सम्वन्धमा

६. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा

Pages