FAQs Complain Problems

News and Notices

भवन निर्माण सम्बन्धि सूचना

घोराही नगरपालिका क्षेत्र भित्र नयाँ भवन निर्माण.

बार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे सूचना ।

यस नगरपालिकाकले आ.ब. ०७१।०७२ मा सम्पादन गरिएका क्रियाकलापहरुको बीर्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिने हुदाँ सरोकारवालाहरुको गरिमामय उपस्थितीका लागि अनुरोध छ ।

मितिः २०७२।५।२०

अत्यन्त जरुरी सूचना

घोराही न.पा.को सहरी क्षेत्र भित्र भुस्याहा कुकुरहरुको बिगबिगी बढीरहेकोले सावधानी अपनाउनु हुन र आफ्ना घरपालुवा कुकुरहरुलाई सुरक्षित तरिकाले राख्न हुन सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नाम दर्ता तथा नवीकरण बारे सूचना ।।

घोराही नगरपालिकामा स्थाई बसोबास गर्ने जेष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहका नागरिकहरुलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आगामी आ.व.

जग्गा प्लटिङ कारोबार गर्ने ब्यवसायीहरुको लागी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।।

 संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मंत्रालयको बस्ती बिकास शहरी योजना भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत मार्ग दर्शन २०७२ तथा जग्गा पल्टिङका लागी नगरपालिकाको १९ औं नगर परिष्दबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम प्लटिङ कारोबार गर्दा न.पा.बाट अनिवार्य रुपमा Planning Permit लिन स्मबन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प

Pages