माैजुदा सूचि दर्ता गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना