Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बुद्धिराम थारु कार्यालय सहयोगी
हरिप्रसाद पुन कार्यालय सहयोगी कर उपशाखा ९८६८६३७४१०
कलावती भण्डारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा
देबबहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी दमकल ९८४७९२५९९४
श्रीधर गिरी कार्यालय सहयोगी ९८४७८२७९००
टेकबहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी घरनक्सा ९८४७८२३८९७
जितबहादुर चौधरी हल्का सवारी चालक
मानबहादुर पुन फायर मैन दमकल ९८४७८६०७००
बीरबहादुर चौधरी कार्यालय सहयोगी कर उपशाखा ९७४८५२१२३३
एकराज चौधरी हेल्पर सरसफाई ९८४७८३२८०२
तेजप्रसाद जैसी नगर रक्षक
प्रसादु चौधरी नगर रक्षक
नारायण थापा नगर रक्षक
दिलमाया प्रजा माली
बीरबहादुर ठेडीमगर हेल्पर सरसफाई
पुनाराम कामी स्वीपर सरसफाई
मिछा सार्की स्वीपर सरसफाई
पदम सुनार स्वीपर सरसफाई
भद्रबहादुर सुनार स्वीपर सरसफाई
थम्मन कामी स्वीपर सरसफाई
कृष्णबहादुर बिश्वकर्मा स्वीपर सरसफाई
टेकबहादुर बिश्वकर्मा स्वीपर सरसफाई
लक्ष्मण बास्फोर स्वीपर सरसफाई
जगरानी हेला स्वीपर सरसफाई
लालबहादुर बिश्वकर्मा स्वीपर सरसफाई
दिलबहादुर बिश्वकर्मा स्वीपर सरसफाई
जलबर्सी जमदार स्वीपर सरसफाई

Pages