कर्मचारी

फोटो नाम पद महाशाखा,शाखा,ईकाइ,केन्द्र,वडा कार्यालय Email फोन नं.
टेकबहादुर बिश्वकर्मा स्वीपर सरसफाई
मिछा सार्की स्वीपर सरसफाई
बुद्धिराम थारु कार्यालय सहयोगी
लक्ष्मण बास्फोर स्वीपर सरसफाई
पदम सुनार स्वीपर सरसफाई
जगरानी हेला स्वीपर सरसफाई
भद्रबहादुर सुनार स्वीपर सरसफाई

Pages