सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको नगर फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्नको लागि योग्य आवेदक लगानिकर्ता छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

उपकरण तथा सामान आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः- (२०७४।०५।११ गते)

उपकरण तथा सामान आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मितिः- (२०७४।०५।११ गते)

सूचिकरणका लागि अाबेदन फाराम

Pages