सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फोहोरमैलाा व्यवस्थापन लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहोरमैलाा व्यवस्थापन लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि कम्प्याकटर खरिद सम्बन्धी सीलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

सूचना डाउनलोड गर्नुहोस ।

उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको नगर फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्नको लागि योग्य आवेदक लगानिकर्ता छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages