FAQs Complain Problems

कक्षा ११, १२ र प्राविधिक धार तर्फ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना (घोराहीमा रहेका सबै विद्यालयहरु, मिति २०७९/०७/१६)