FAQs Complain Problems

पदस्थापनका लागि विद्यालय छनौट गर्ने सम्बन्धमा ( श्री घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत विद्यालयमा पदस्थापनका लागि स्थायी नियुक्ती बुझेका प्राथमिक शिक्षकहरु, मिति २०७९/१२/२२)