FAQs Complain Problems

शिक्षक कर्मचारीहरुको करारनामाको नबिकरण गराई पेश गर्ने सम्बन्धमा । (घोराहीमा रहेको श्री सबे सामुदायिक विद्याहरु)