FAQs Complain Problems

श्री घोराहीमा रहेका कक्षा ११ र १२ संचालन गरेका संस्थागत विद्यालय, छात्रवृत्तीका लागि परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।