FAQs Complain Problems

नगरवासीहरुको जानकारीको लागी घोराही नगरपालिकामा सूचीकृत भएका घर निर्माणका लागी कन्सेल्टेन्सी (२०७३।०३।१७)

संकेत नाम विवरण व्यवसायको समुह व्यवसायको किसिम दर्ता मिति करदाताको नाम
पि.डि. कन्सल्टेन्सी नक्सा व्यवसायी घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६७।१२।१५ प्रदिप गिरी
गौतम पि.एम. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी कार्य घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६७।१२।१४ महेश गौतम
चन्द्र  इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा व्यवसायी घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६७।१२।१५ चन्द्र बहादुर के.सी.
आइ.टि. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा व्यवसायी घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६७।१२।२० रामधन श्रेष्ठ
रावत इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी   घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६७।१२।२७ सुर्य बहादुर रावत
ऋषि कन्सल्टेन्सी   घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६८।१।१४ ऋषिराम शर्मा
पि.ई.ए. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी   घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६८।२।११ प्रदिप भटराई
सिभिल इन्जिनियरिङ् टेक्नोक्र्याट्स कन्सल्टेन्सी   घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६८।१।२६ लेख बहादुर बस्नेत
राप्ती इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने एंव मूल्यांकन गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६९।०४।१० संजित कुमार यादव
१० यूनाइटेड इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने एंव मूल्यांकन गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६९।१०।२६ किशोर कुमार आचार्य
११ यूनिक इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने एंव मूल्यांकन गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६९।१२।०९ अनिल के.सी.
१२ के.सी. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी जग्गा नापजाच गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७०।०२।३१ चित्र बहादुर के.सी.
१३ सि.आइ.एस. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्राविधिक सेवा घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०६९।८।२५ शेषमणी पौडेल
१४ भर्साटाइल इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने  घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा  २०७०।४।१८ डिल्लीराम, हुकुम बहादुर डांगी. 
१५ बास्तुहोम कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने एंव मूल्यांकन गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७१।१०।१४ सुशील रसायली
१६ न्यू शुभ इन्द्र इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. नक्सा बनाउने एंव मूल्यांकन गर्ने घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०१।३१ संजिब लोहनी
१७ एमाजोन कन्सल्टेन्सी एण्ड इन्जिनियरिङ् सर्भिस घर नक्सा बनाउने कार्य घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०१।३० बिनिता गुप्ता
१८ पब्लिक इन्जिनियरिङ् एण्ड कन्ट्रक्सन प्राविधिक सेवा घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०८।२४ राजेन्द्र चौधरी
१९ दाङ इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी नक्सा बनाउने  घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०४।३२ बिशाल श्रेष्ठ
२० पाइथागोरस कन्सल्टेन्सी सेवा इन्जिनिरिङ सेवा घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०५।१६ लेखराज न्यौपाने
२१ इस्कपिङ स्टान इन्जिनियरिङ् कन्सल्ट्यान्टस नक्सा बनाउने, मुल्यांकन गर्ने, डिजाईन गर्न् घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०७।२० रोशन दुलाल
२२ डि.जी. इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सी प्राविधिक सेवा घर नक्सा व्यवसाय प्राविधिक सेवा २०७२।०९।२० इश्वरी प्साद देवकोटा, लिलीधर गिरी