FAQs Complain Problems

उप-महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको नगर फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्नको लागि योग्य आवेदक लगानिकर्ता छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना