FAQs Complain Problems

नियुक्ती तथा पदस्थापनाका पत्र बुझ्‍ने सम्बन्धमा ( श्री स्वयंसेवक शिक्षक पदमा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु, मिति २०८०/१०/२९)