FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सबै वडा कार्यालयहरु, मिति २०७९/०५/०५)