FAQs Complain Problems

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदको सूचना सम्बन्धी ।

घोराही उपमहनगरपालिका भित्र व्यवसाय/काम गर्नुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियरहरुलाई यहाँ संलग्न नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदको सूचना बमोजिमको व्यवस्था गर्न हुन अनुरोध छ ।