FAQs Complain Problems

News and Notices

LGCDP कार्यक्रम अधिकृतको छनौट कार्यविधी तथा पाठ्यक्रम

LGCDP अनतर्गतको कार्यक्रम अधिकृतको छनौट कार्यविधी तथा परिक्षाको पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध छ ।

जनसहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम बारे सूचना ।

यस नगरपालिका भित्र जनसहभागीतामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालन गरिने भएकोले यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका उपभोक्ता समितिहरु, नागरीक सचेतना केन्द्र, टोल विकास संस्था र सार्वजनिक निकायले तोकिएको लागत सहभागितामा सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम संचालनका लागी यस कार्यलयबाट फाराम लिई २०७२ साल फाल्गुन

३८औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

घोराही नगरपालिकाको ३८औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । २०७२ माघ १४ गते अन्तर विद्यालय स्तरीय नृतय प्रतियोगीता गरिएको थियो भने प्रमुख कार्यक्रम २०७२ साल माघ १५ गते गरिएको थियो । मूल कार्यक्रम विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरिनुका साथै उत्कृष्ठ पत्रकार, उत्कृष्ठ कर्मचारी र उत्कृ

Pages