FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र रद्द गर्ने बारेको सूचना ।(२०७७्/०२/१४)

घोराही उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय दाङ

बोलपत्र रद्द गर्ने बारेको सूचना ।

प्रकाशित मितिः- २०७७।०२।१४

Pages