FAQs Complain Problems

वार्षिक परिक्षाको नतिजा तथा नयाँ भर्ना सम्बन्धमा, श्री घोराहीउपमहानगरपालिकामा अवश्थित सबै विद्यालयहरु ।