FAQs Complain Problems

IEMIS फाइल अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (घोराहीमा अवस्थित सबै विद्यालयहरु,२०७७।०६।३०))