FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

(बैठक नं. ५५, मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार )

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक ५५,  मिति २०७६/०१/१२, बिहिबार)

(बैठक नं. ५४, मिति २०७६/०१/०४, बुधबार )

    प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५४, मिति २०७६/०१/०४, बुधबार )

१.सार्वजनिक सुनवाई सम्वन्धमा

२. सामुदायिक/संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिने सम्वन्धमा

बैठक नं. ५२(२०७५।१२।१७)

प्रस्ताव: (कार्यपालिका बैठक नं. ५२, मिति २०७५/१२/१७) आइतबार

  1. सार्वजनिक सुनवाईको मिति संसोधन सम्वन्धमा

 

  1. विविध सम्वन्धमा

 

निर्णयहरु :

निर्णय १:

Pages