FAQs Complain Problems

(बैठक नं. ५७, मिति २०७६/०२/२४, शुक्रबार )

प्रस्ताव (कार्यपालिका बैठक नं. ५७, मिति २०७६।०२।२४, शुक्रबार)

१. आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मिति सम्वन्धमा |

२. चेपे ड्यामको साझेदारी सम्वन्धमा |

३. जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

४. जग्गा लगत कट्टा सम्बन्धमा ।

५. भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धमा ।

६. विविध सम्बन्धमा ।

 

निर्णय नं. १

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७को निति तथा कार्यक्रम मिति २०७६।०२।३२ गते नगर सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २: 

घोराही उप-महानगरपालिका, वडा नं. १ र २ मा पर्ने चेपे खोलामा कृत्रिम जलाशय निर्माणको लागि ड्याम निर्माण कार्य प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५को तर्फबाट रु ५० लाख र घोराही उप-महानगरपालिकाको तर्फबाट रु ५० लाखको लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३: 

मिति २०७६।०२।१२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ५६औं बैठकबाट घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ साविक हरिद्वार १ क कि.नं. ४२८, क्षेत्रफल २-१२-१.५ मध्ये २-४-१.५क्षेत्रफलको जग्गा प्रदेश नं. ५मा खुला विश्वविद्यालयलाई अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न उपर्युक्त संस्थालाई अध्ययन केन्द्र स्थापानार्थ सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनिती, २०७१ को प्रकृया अनुसार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकोमा सो निर्णय खारेज गरियो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ साविक हरिद्वार १ क कि.नं. ४२८, क्षेत्रफल २-१२-१.५ मध्ये खानेपानी टंकीले ओगटेको ०-८-० क्षेत्रफलको जग्गा छोडी प्रदेश नं ५मा खुल्ला विश्वविद्यालयलाई अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि ०-५-० क्षेत्रफलको जग्गा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ०-५-० क्षेत्रफलको जग्गा र राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डलाई कार्यालय स्थापनार्थ ०-५-० क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउने भनी १७ नं. वडा कार्यालयको पं.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३७०७ मिति २०७६।०२।२४ गतेको पत्र मार्फत अनुरोध भै आएको हुदाँ उपर्युक्त जग्गा उपर्युक्त संस्था, मन्त्रालय र बोर्डलाई कार्यालय स्थापानार्थ सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनिती, २०७१ को प्रकृया अनुसार उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४: 

घोराही उप-महानगरपालिका, वडा नं. १५ बस्ने रमा कुमारी लम्साल (डि.सी.)को नाममा दर्ता श्रेष्ता भएको साविक नारायणपुर हाल घोराही उप-महानगरपालिका नक्सा नं. २ ख कि.नं. २१९२को क्षेत्रफल ६२७।३७ वर्गमिटर जग्गामा ५ मिटरको बाटो समेतको जग्गा परेको हुदाँ बाटोमा परेको जग्गा लगत कट्टा गर्न १० नं. वडा कार्यालयको प.सं. ०७५।०७६, च.नं. ३७२६, मिति २०७६।०२।०९को पत्र मार्फत अनुरोध भएकोले उपर्युक्त जग्गाबाट ५ मिटरको बाटोको क्षेत्रफल लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा गरिएको क्षेत्रफल बाटो कायम गरि दर्ता श्रेष्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय दाङमा लेखि पठाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५:

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टि, अन्तराष्ट्रिय विभाग, केन्द्रिय कमिटी (International Department Central Committee, Communist Party of China)को तदनुसार मे ३०, २०१९मा प्राप्त पत्रानुसार चिनको सिचुआन प्रान्तमा अवस्थित याँन नगरपालिका (Ya’an Municipality of Sichuan Province) र घोराही उप-महानगरपालिका (Ghorahi Sub-Metropolitan City) बिच भगिनी सम्बन्ध (Sister-Cities) स्थापनाका लागि आग्रह भएको हुदाँ सो नगरपालिका र घोराही उप-महानगरपालिका बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने तथा सो कार्यको लागि नगर प्रमुख श्री नरुलाल चौधरीज्यूको आगामी जुलाई १, २०१९बाट हुने चिन भ्रमण अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

 

निर्णय नं. ६:

विविध

१.घोराही उप-महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यलयमा काजमा कार्यरत दुई जना कर्माचारी महिला कार्यकर्ता श्री चाँदनी श्रेष्ठ र खा.पा.स.टे. श्री पुष्पा न्यौपानेको २०७५ कार्तिक महिना देखि २०७६ जेष्ठ मसान्तसम्मको नियमानुसार पाउने तलब भत्ता उपलब्ध गराई २०७६ असार १ गते देखि काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो ।

२. शवदाह स्थल कटुवा खोलामा शव अन्त्यष्टी वापत लिईदै आएको शुल्क नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको आम्दानीमा दाखिला गरिदै आएको हुदाँ विगत देखि शवदाह व्यवस्थापनका लागि घोराही उप-महानगरपालिकाबाट मासिक रु ७,५००।– उपलब्ध भई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सो रकम खर्च गर्दै आएकोले चालु आ.व.को श्रावण महिना देखि आषाढ महिना सम्मको लागि रु ९०,०००।– उपलब्ध गराइदिन भनी शव दाह व्यवस्थापन समिति, कटुवाखोलाको २०७६।०२।१३ गतेको पत्र मार्फत अनुरोध भएकोले शवदाह स्थल कटुवा खोलामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि रु ९०,०००।- उपर्युक्त समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

३. १३ नं. वडा अन्तर्गत शहरी स्वास्थय केन्द्र कलमघारीमा काँडे तारको लागि रु १,००,००० बिनियोजन भएकोमा उक्त शिर्षकलाई परिवर्तन गरी सोही स्थानमा पर्खाल निर्माण गर्नका लागि मिति २०७६।०२।२४गतेको बसेको  १३ नं. वडा समितिको बैठकले गरेको निर्णयानुसार सो स्थानमा पर्खाल निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।

४. घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १५ कृष्ण सेन मार्गको तुलसीपुरचोक देखि कटुवाखोला सम्म सडकको बिच ग्रिनरी बेल्टमा हरियाली व्यवस्थोन गर्न रु ८,००,०००।– बिनियोजन भएको र उक्त कार्यका लगि उपभोक्ता समितिबाट व्योहोरिने लागत सहभागिताको रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितता हालसम्म नभएको र लागत सहभागिता उठ्न नसकेको कारणबाट आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको हुदाँ बिनियोजित रु ८,००,०००।–को मात्र लगत ईस्टिमेट तयार गरि कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।