FAQs Complain Problems

श्री घोराहीमा अवस्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरु,School Level IEMIS तथ्यांक अद्यावधिक र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।