FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. २२( २०७४/११/१३)

प्रस्ताव:( बैठक नं. २२, २०७४/११/१३)

  1. नगर सभा स्थगित सम्वन्धमा
  2. शोक प्रस्ताव सम्वन्धमा

 

 

निर्णय नं. १:

बैठक नं. २१ को निर्णयहरु (२०७४।११।०५)

प्रस्ताव (२०७४/११/०५, बैठक नं. २१)

  1. प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धमा   
  2. योजना परिवर्तन सम्वन्धमा

 

निर्णय नं.१:

बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

प्रस्ताव: बैठक नं.२० (२०७४/१०/२९)

बैठक नं. १९ (२०७४/१०/११)

प्रस्ताव: (२०७४/१०/११, बैठक नं. १९)

बैठक नं. १८ को निर्णयहरु(२०७४।०९।२९)

प्रस्ताव: ( बैठक नं. १८, २०७४/०९/२९)

  1. कार्यविधि पारित सम्वन्धमा
  2. बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता सम्वन्धमा
  3. शुभकामना आदान प्रदान सम्वन्धमा

निर्णय नं. १ :

Pages