FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

बैठक नं. ५२(२०७५।१२।१७)

प्रस्ताव: (कार्यपालिका बैठक नं. ५२, मिति २०७५/१२/१७) आइतबार

  1. सार्वजनिक सुनवाईको मिति संसोधन सम्वन्धमा

 

  1. विविध सम्वन्धमा

 

निर्णयहरु :

निर्णय १:

बैठक नं. ५१(२०७५।१२।११)

प्रस्ताव: (कार्यपालिका बैठक नं. ५१, मिति २०७५/१२/११)

१)जग्गा निर्धारण सम्वन्धमा |

२)जिल्ला बास्केटबल कोर्ट मर्मत सहयोग सम्वन्धमा |

३)गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम सम्वन्धमा |

४)रोलिङ गर्न सहयोग सम्वन्धमा |

बैठक नं.५० (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 50 (मिति 2075/11/28 गते मङ्गलवार)

बैठक नं.४९ (मिति २०७५/११/१७)

प्रस्तावः कार्यपालिका बैठक नं. 49 (मिति 2075/11/17 गते शुक्रवार)

Pages